Bandi in Magazine
· 4월 거짓말같은, 거짓말같 2018-04-02
· 반디, 봄 트렌드 플로라바 2018-03-21
· 반디(BANDI) '슈퍼페인팅 젤' 2018-03-20
반디네일 네일리스트 공채모집
BANDI ACADEMY Instructor BANDI ACADEMY Facilities
BANDI ACADEMY Curriculum
트렌드 아트 코스